Theaterkrant.nl

Siteformule
Theaterkrant.nl is een digitale theaterkrant die dagelijks theaterrecensies en theaternieuws publiceert. Bijna de helft van de 600 gepubliceerde recensies is alleen in de Theaterkrant te vinden. Theaterkrant bevat ook een premièreagenda, een vacaturerubriek en een wekelijkse Top-5 van de best besproken voorstellingen in de Theaterkrant en de landelijke dagbladen.

Lezersprofiel
De lezerskern van Theaterkrant bestaat uit podiumprofessionals. Zowel (aankomend) acteurs en regisseurs, als zakelijk en creatief directeuren (beslissers), bestuursleden van podiumkunstinstellingen en marketing- en promotiemedewerkers. Behalve door liefhebbers van de podiumkunsten (middle en heavy users) wordt Theatermaker gelezen door studenten van toneelscholen, kleinkunstacademies, dansopleidingen en opleidingen cultureel management.

  • Bezoekersaantallen: 50.000 bezoekers per maand

Meer informatie over TheaterMaker vindt u hier.

Website:
Theaterkrant.nl

Contact:
Mariska Jankovits
Ria Lammers van Toorenburg 

Categorie: 
Podiumkunsten